ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này trước khi truy cập vào trang thông tin điện tử của Công ty

 

I. Chịu trách nhiệm vận hành


Trang thông tin điện tử này được vận hành bởi Fujifilm Việt Nam (sau đây sẽ được hiểu dưới danh xưng như là “Công ty”, “chúng tôi”, hay “của chúng tôi”).

 

Fujifilm Việt Nam là công ty có 100% vốn sở hữu bởi Công ty FUJIFILM Châu Á Thái Bình Dương, một công ty có trụ sở đăng ký tại số 10 đường New Industrial, Singapore 536201 và kinh doanh các mặt hàng như Phim và Giấy nhiếp ảnh, Máy ảnh chụp phim, Máy ảnh kỹ thuật số, Sản phẩm hoàn thiện Ảnh, Hệ thống đồ họa, các Hệ thống chuyên dụng trong Y tế, Sản phẩm hình ảnh động, Phương tiện ghi âm, Máy nội soi, Ống kính truyền hình, Ống kính điện ảnh, Ống nhòm.

 

II. Áp dụng Điều khoản Sử dụng


 

Điều khoản Sử dụng” này (cùng với các tài liệu được đề cập theo đó) bao gồm các điều khoản sử dụng được áp dụng trong suốt quá trình người dùng sử dụng trang web của Công ty chúng tôi https://fujifilm-xspace.vn/ (“Trang web”), cho dù với tư cách là khách hay đã đăng ký là thành viên. Việc sử dụng Trang web của chúng tôi bao gồm truy cập, duyệt, tìm kiếm, sử dụng các diễn đàn, sử dụng bất kỳ dịch vụ nào mà chúng tôi có thể cung cấp qua trang web hoặc khi đăng ký sử dụng Trang web này.

 

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng này (nhất là phần “Giới hạn trách nhiệm pháp lý” và “Lựa chọn luật pháp và thẩm quyền” bên dưới) trước khi bạn bắt đầu sử dụng Trang web của chúng tôi. Điều khoản Sử dụng sẽ được cập nhật bởi chúng tôi theo thời từng thời kỳ, việc cập nhật này có thể để phản ánh các thay đổi về luật pháp hoặc do thay đổi nội dung của Trang web hoặc bổ sung các tính năng mới - do đó, điều quan trọng là bạn phải tham khảo các Điều khoản Sử dụng này thường xuyên để đảm bảo việc áp dụng quen thuộc với các điều khoản có liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sử dụng Trang web của bạn.

 

Bản Điều khoản Sử dụng này có hiệu lực kể từ ngày 10/3/2021.

Bằng việc truy cập & sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các nội dung của Điều khoản Sử dụng và qua đây đồng ý tuân thủ theo đó.

 

Trong trường hợp không đồng ý với các Điều khoản sử dụng này, bạn không nên sử dụng Trang web của chúng tôi.

 

Các điều khoản liên kết sau đây có liên quan mật thiết với Điều khoản Sử dụng này và việc sử dụng Trang web cũng phải tuân thủ:

 

  •  Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi, trong đó đưa ra các điều khoản mà chúng tôi xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi. Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với quá trình xử lý đó và bạn đảm bảo rằng tất cả dữ liệu do bạn cung cấp là chính xác.
  • Chính sách Cookie (Chính sách bảo mật công nghệ) của chúng tôi , cung cấp thông tin về cookie mà chúng tôi sử dụng trên Trang web của mình.

 

Tùy thuộc vào bất kỳ điều khoản cụ thể nào được xác định liên quan đến một tính năng cụ thể hoặc một phần của Trang web của chúng tôi, các Điều khoản sử dụng này (bao gồm, Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi) cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi về việc bạn sử dụng Trang web này.

III. Truy cập vào Website

 

Chúng tôi không đảm bảo rằng Trang web của chúng tôi, hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó, sẽ luôn khả dụng hoặc việc truy cập vào nó sẽ không bị gián đoạn. Truy cập vào Trang web của chúng tôi được cho phép trên cơ sở tạm thời. Chúng tôi có thể đình chỉ, thu hồi, ngừng hoặc thay đổi tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web của chúng tôi mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu vì bất kỳ lý do gì mà Trang web của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào, tính năng hoặc dịch vụ nào trong Trang web) bị xóa hoặc không khả dụng vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

Bạn có trách nhiệm thực hiện mọi sắp xếp cần thiết để bạn có thể truy cập Trang web của chúng tôi (bao gồm quyền truy cập vào kết nối internet và trình duyệt thích hợp).

Bạn cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập Trang web của chúng tôi thông qua kết nối internet của bạn đều nhận thức được Điều khoản Sử dụng này và các điều khoản và điều kiện hiện hành khác và tuân thủ chúng.

 

IV. Nghiêm cấm sử dụng


You may use our Website only for lawful purposes. You may not use our Website:

Bạn chỉ có thể sử dụng Trang web của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp. Bạn không thể sử dụng Trang web của chúng tôi:

  • Theo bất kỳ cách nào vi phạm các Điều khoản Sử dụng này hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.
  • Theo bất kỳ cách nào bất hợp pháp hoặc gian lận, hoặc có bất kỳ mục đích hoặc hiệu quả bất hợp pháp hoặc gian lận nào.
  • .Để gửi, nhận, tải lên, tải xuống, sử dụng hoặc tái sử dụng bất kỳ tài liệu nào cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc theo cách không tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi (như được nêu theo đây).
  • Để truyền, hoặc mua sắm việc gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại không được yêu cầu hoặc trái phép nào hoặc bất kỳ hình thức yêu cầu tương tự nào khác (thường được gọi là 'thư rác').
  • Cố ý truyền bất kỳ dữ liệu nào, gửi hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào có chứa vi-rút, Trojan, tệp gây hại, bom hẹn giờ, trình ghi gõ phím, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc bất kỳ chương trình độc hại nào khác hoặc mã máy tính tương tự được thiết kế nhằm ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bất kỳ phần mềm máy tính nào hoặc phần cứng nào.

 

V. Miễn trừ Trách nhiệm


Thông tin trong Trang web có thể không chính xác về kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy. Chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ thông tin nào có trong Trang web, bất kỳ lúc nào và không cần thông báo.

Mặc dù chúng tôi nỗ lực hợp lý để cập nhật thông tin trên Trang web của mình, nhưng chúng tôi không tuyên bố, bảo đảm hoặc đảm bảo, dù rõ ràng hay ngụ ý, rằng nội dung trên Trang web của chúng tôi là chính xác, hoàn chỉnh hoặc cập nhật nhất. Chúng tôi cũng không đảm bảo hoặc tuyên bố rằng thông tin hoặc tài liệu có sẵn thông qua Trang web sẽ đáp ứng các yêu cầu hoặc nhu cầu cụ thể của bạn hoặc việc truy cập hoặc sử dụng những thông tin hoặc tài liệu tương tự sẽ không bị gián đoạn hoặc hoàn toàn an toàn.

Chúng tôi không xác nhận bất kỳ sản phẩm, quy trình, nhà cung cấp dịch vụ cụ thể nào hoặc thông tin khác có thể được đề cập trên Trang web của chúng tôi (bao gồm cả những thông tin được quảng cáo bởi bất kỳ nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ quảng cáo nào).

 

VI. Quyền Sở hữu Trí tuệ


Chúng tôi là chủ sở hữu (hoặc người được cấp phép) của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Trang web của chúng tôi và trong tài liệu được xuất bản trên đó. Những tác phẩm đó được bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp ước trên thế giới. Tất cả các quyền đó được bảo lưu.

Bạn có thể tải xuống và / hoặc in ra một bản sao các trích đoạn của (các) trang bất kỳ từ Trang web của chúng tôi để sử dụng cho mục đích cá nhân của bạn và bạn có thể (trong bối cảnh phi thương mại) thu hút sự chú ý của người khác đến nội dung được đăng trên Trang web của chúng tôi.

Bạn không được sửa đổi bản giấy hoặc bản sao kỹ thuật số của bất kỳ tài liệu nào bạn đã in ra hoặc tải xuống theo bất kỳ cách nào và bạn không được sử dụng thêm bất kỳ hình minh họa, ảnh, chuỗi video hoặc âm thanh hoặc bất kỳ đồ họa nào tách biệt đối với bất kỳ văn bản đi kèm nào.

Tư cách của chúng tôi (và của bất kỳ cộng tác viên nào được xác định) với tư cách là (các) tác giả của nội dung trên Trang web của chúng tôi phải luôn được công nhận.

Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung trên Trang web của chúng tôi cho mục đích thương mại mà không xin phép chúng tôi (hoặc người cấp phép của chúng tôi tùy trường hợp).

Nếu bạn in ra, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nào của Trang web của chúng tôi vi phạm các Điều khoản Sử dụng này, quyền sử dụng Trang web của chúng tôi (và mọi tài liệu liên quan) đối với bạn sẽ bị chấm dứt ngay lập tức và bạn phải trả lại hoặc hủy bất kỳ bản sao nào bạn đã tạo ra theo quyết định của chúng tôi.(và các Điều khoản Sử dụng này sẽ tiếp tục được áp dụng đối với bất kỳ tài liệu nào tương tự như vậy).

 

VII. Đăng ký Website và Đóng góp của bạn


Đăng ký Tài khoản

Nếu bạn quyết định đăng ký một tài khoản với Trang web của chúng tôi thì tùy theo lựa chọn của bạn, hoặc bạn được cung cấp, mã nhận dạng người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin nào khác như một phần của thủ tục đăng ký hoặc bảo mật của chúng tôi, bạn phải coi những thông tin đó là bí mật. Bạn không được tiết lộ nó cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ mã nhận dạng người dùng hoặc mật khẩu nào, cho dù do bạn chọn hoặc do chúng tôi cấp phát, vào bất kỳ lúc nào theo quyết định của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn, trong những trường hợp, theo ý kiến ​​hợp lý của chúng tôi, bạn đã không tuân thủ bất kỳ các điều khoản của Điều khoản Sử dụng này.

Trong trường hợp bạn biết hoặc nghi ngờ rằng bất kỳ ai khác ngoài bạn biết mã nhận dạng người dùng hoặc mật khẩu của bạn, bạn phải nhanh chóng đặt lại mật khẩu của mình mà chỉ bạn mới biết.

Vui lòng xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin về việc sử dụng dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn.

Bạn chỉ được sử dụng Trang web cho các mục đích hợp pháp và bạn không được vi phạm quyền của những người dùng khác của trang web này hoặc ngăn cản họ hưởng thụ nó.

Việc trẻ vị thành niên sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào của chúng tôi phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ của chúng. Lời khuyên của Chúng tôi đối với các bậc cha mẹ cho phép con cái của họ sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào rằng điều quan trọng là họ phải trao đổi với con về sự an toàn của chúng trên mạng, vì kiểm duyệt không phải là điều dễ hiểu. Trẻ vị thành niên đang sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào nên nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn đối với chúng.

VIII. Sử dụng Website


Khi sử dụng Website:

 

  • bạn có thể liên kết đến các URL cụ thể https://fujifilm-xspace.vn/ trong các đóng góp của mình, nơi những đóng góp này cung cấp thông tin hoặc thông tin cơ bản có liên quan và thích hợp. Tuy nhiên, bạn không được liên kết đến quảng cáo hoặc các trang web có thể gây khó chịu cho những người dùng khác của Trang web. Xin lưu ý rằng bất kỳ bài đăng nào có chứa URL đều có thể được xem xét và kiểm duyệt;
  • bạn không được sử dụng website theo cách (tùy theo quan điểm của chúng tôi) nhằm quảng bá hoặc quảng cáo một trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ khác (bao gồm cả việc mời người dùng khác gửi tin nhắn trực tiếp cho bạn). Nếu bạn muốn quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ của mình qua Trang web (hoặc cách khác) thì trước tiên hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ nêu dưới đây; và
  • bạn không được sử dụng trang web ho bất kỳ mục đích nào vi phạm (hoặc đang, hoặc có khả năng khiến chúng tôi vi phạm) bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

 

IX. Liên kết và tài nguyên của bên thứ ba trong trang web của chúng tôi


Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web và tài nguyên khác do các bên thứ ba vận hành. Các liên kết này chỉ được cung cấp cho mục đích tham khảo và thông tin. Chúng tôi không kiểm soát các trang web hoặc tài nguyên đó và không chịu trách nhiệm về tính khả dụng hoặc nội dung của chúng.

Việc chúng tôi đưa các liên kết đến các trang web như vậy không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực nào của tài liệu trên các trang web đó hoặc bất kỳ liên kết nào với các nhà điều hành của họ. Chúng tôi không có quyền kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài nguyên đó.

 

X. Liên kết đến Trang Web của chúng tôi


Bạn có thể liên kết đến Trang web, miễn là bạn làm như vậy theo cách công bằng và hợp pháp và không làm tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi hoặc lợi dụng nó.

Bạn không được thiết lập liên kết theo cách đề xuất bất kỳ hình thức liên kết, phê duyệt hoặc chứng thực nào từ phía chúng tôi nếu không có liên kết nào tồn tại. Trang web của chúng tôi không được  gắn trên bất kỳ trang nào khác.

Chúng tôi có quyền rút lại hoặc giới hạn quyền liên kết này mà không cần thông báo.

XI. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM


Vui lòng đọc kỹ phần này vì nó đưa ra các giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web.

 

Trong phạm vi luật pháp cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các điều kiện, bảo đảm, tuyên bố hoặc các điều khoản khác có thể khả dụng cho Trang web của chúng tôi hoặc cho bất kỳ nội dung nào trên đó, dù là rõ ràng hay ngụ ý. Trang web này được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng".

Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ cung cấp Trang web của mình cho mục đích sử dụng trong nước và tư nhân (và như một công cụ tham khảo để các chuyên gia chăm sóc sức khỏe sử dụng). Bạn đồng ý không sử dụng trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc kinh doanh nào và chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn về bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận, mất kinh doanh, gián đoạn kinh doanh hoặc mất cơ hội kinh doanh.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web được liên kết trên Trang web của chúng tôi. Các liên kết như vậy không nên được hiểu là sự chứng thực của chúng tôi đối với các trang web được liên kết đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng.

Chúng tôi sử dụng những nỗ lực hợp lý của mình để kiểm tra tính chính xác của thông tin chuyên môn được công bố trên Trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng chúng tôi không đảm bảo rằng những thông tin đó sẽ không có lỗi và bạn thừa nhận rằng thông tin, sản phẩm và dịch vụ được xuất bản trên Trang web này có thể bao gồm những điểm không chính xác hoặc lỗi đánh máy. Các thay đổi được thực hiện định kỳ đối với thông tin được nêu trong Trang web của chúng tôi.

Chúng tôi (và / hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi) không tuyên bố về tính phù hợp của thông tin, sản phẩm và dịch vụ có trên Trang web này cho bất kỳ mục đích nào.

Theo phần  nội dung đầu của Giới hạn trách nhiệm pháp lý, trong mọi trường hợp, chúng tôi (hoặc bất kỳ nhà cung cấp hoặc người cấp phép nào của chúng tôi) sẽ không chịu trách nhiệm với bạn (hoặc bất kỳ người dùng nào khác) về bất kỳ tổn thất gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do hậu quả nào hoặc thiệt hại, cho dù phát sinh trong hợp đồng, do vi phạm (bao gồm sơ suất hoặc vi phạm nghĩa vụ theo luật định), hoặc cách khác, ngay cả khi chúng tôi, hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào của chúng tôi, đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó, phát sinh theo hoặc liên quan đến:

việc sử dụng, hay bất hoạt sử dụng Trang web của chúng tôi;

việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào được hiển thị trên Trang web của chúng tôi (bất kể nguồn gốc của nội dung đó); hoặc

bất kỳ thông tin, sản phẩm và dịch vụ nào có được thông qua Trang web này, hoặc phát sinh từ việc sử dụng Trang web này.

Tùy thuộc vào nội dung trong phần Giới hạn trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi (và của nhà cung cấp hoặc người cấp phép của chúng tôi) đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này, cho dù trong hợp đồng, vi phạm ( bao gồm sơ suất hoặc vi phạm nghĩa vụ theo luật định), hoặc vi phạm theo hình thức nào khác chỉ giới hạn ở mức bằng: (i) tổng giá trị của giao dịch có liên quan (nếu có) mà theo đó khiếu nại phát sinh cho bất kỳ một sự kiện hoặc chuỗi sự kiện được kết nối nào.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi vi-rút, hay việc tấn công mạng liên quan đến phân tán từ chối dịch vụ  hoặc tài liệu có hại về mặt kỹ thuật khác có thể lây nhiễm sang thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc tài liệu độc quyền khác xuất phát từ việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc việc bạn tải xuống bất kỳ nội dung nào trên đó, hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với nội dung đó.

Phần này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hợp pháp nào mà bạn có thể có với tư cách là người tiêu dùng

Bạn tuyên bố và thừa nhận rằng Trang web được tạo ra bởi chúng tôi dựa trên các Điều khoản Sử dụng của Trang web, cụ thể là phần Giới hạn Trách nhiệm pháp lý này.

 

XII. Vi phạm Điều khoản Sử dụng


Trong trường hợp bạn không tuân thủ theo các Điều khoản Sử dụng này khi sử dụng Trang web, bạn có thể bị cảnh báo bằng e-mail về bất kỳ lỗi nào. Qua đây cũng có thể được hiểu là đã bao gồm việc cảnh báo nếu tiếp tục vi phạm các quy tắc thì có thể dẫn đến các hành động chống lại (các) tài khoản của bạn.

Nếu bạn bị cho là vi phạm bất kỳ Điều khoản Sử dụng nào theo đây thì (các) tài khoản của bạn có thể được đưa vào tình trạng kiểm duyệt trước (có nghĩa là tất cả các đóng góp của bạn sẽ được người kiểm duyệt xem xét trước) hoặc chúng tôi có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn đình chỉ khả năng đăng nhập vào Trang web của bạn.

Nếu bạn đăng hoặc gửi nội dung xúc phạm hoặc không phù hợp đến, hoặc thông qua Trang web này hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi gây rối nào trên Trang web và Chúng tôi coi hành vi đó là nghiêm trọng và / hoặc lặp đi lặp lại, thì Chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ thông tin nào chúng tôi sẵn có về bạn để ngăn chặn bất kỳ sự cố tương tự phát sinh thêm. Điều này có thể bao gồm việc thông báo cho các bên thứ ba có liên quan như người sử dụng lao động, trường học hoặc nhà cung cấp dịch vụ email của bạn và / hoặc các cơ quan chức năng được biết về bất kỳ (các) sự cố nào như vậy.

Chúng tôi bảo lưu quyền xóa bất kỳ đóng góp nào hoặc thực hiện hành động chống lại bất kỳ tài khoản nào, bất kỳ thời điểm nào, và vì bất kỳ lý do gì.

 

XIII. Thu thập Thông tin Cá nhân


Nếu bạn đăng ký sử dụng Trang web hoặc bất kỳ (các) dịch vụ nào có thể truy cập thông qua Trang web, thì có khả năng chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn (bao gồm nhưng không giới hạn tên, biệt hiệu, tuổi, địa chỉ ID, chức danh, tình trạng y tế và địa chỉ email hoặc dữ liệu về thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ cái [alphabetic], số, hình ảnh, âm thanh hoặc các dạng tương tự khác thuộc về một cá nhân). Dữ liệu này sẽ được bảo mật tuân thue theo các điều khoản về Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Nếu bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến việc cung cấp hoặc vận hành bất kỳ dịch vụ nào mà bạn lựa chọn thì nội dung liên quan đó sẽ được trình bày chi tiết trong thông tin và điều khoản được cung cấp cho bạn tại thời điểm liên quan.

Viruses

Chúng tôi không tuyệt đối đảm bảo rằng Trang web của chúng tôi sẽ an toàn hoặc không có lỗi hoặc vi rút và bạn nên sử dụng phần mềm bảo vệ chống vi rút, cập nhật, của riêng bạn.

Bạn không được lạm dụng Trang web của chúng tôi bằng cách cố ý đưa vi rút, trojan, tệp gây hại, đoạn mã độc hoặc bất kỳ tài liệu nào khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ. Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào Trang web của chúng tôi, máy chủ lưu trữ Trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Trang web của chúng tôi. Bạn không được tấn công Trang web của chúng tôi thông qua việc tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán. Bạn có thể phạm tội hình sự theo luật hiện hành trong trường hợp vi phạm điều khoản này. Chúng tôi sẽ báo cáo bất kỳ vi phạm nào như vậy cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan đó bằng cách tiết lộ danh tính của bạn cho họ. Trong trường hợp vi phạm như vậy, quyền sử dụng Trang web của chúng tôi của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức.

 

XIV. Lựa chọn Luật và Quyền tài phán


Xin lưu ý rằng các Điều khoản Sử dụng này và thỏa thuận tồn tại giữa chúng tôi và bạn theo Điều khoản Sử dụng, đối tượng và sự hình thành của nó, được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam. Bạn và chúng tôi đều đồng ý rằng Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) hoặc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC) sẽ có quyền tài phán riêng đối với bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào có thể phát sinh.

Nếu bạn đang truy cập Trang web này từ bên ngoài Việt Nam thì: (i) chúng tôi không đảm bảo rằng nội dung của Trang web này sẽ phù hợp với yêu cầu của bạn hoặc nó được phép hoặc hợp pháp để bạn truy cập; và (ii) việc bạn sử dụng Trang web hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn hành động phù hợp với bất kỳ luật hiện hành nào.

Việc sử dụng Trang web này là không được ủy quyền hợp pháp đối với bất kỳ quyền tài phán nào không áp dụng hiệu lực cho các quy định của Điều khoản Sử dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn phần Lựa chọn Luật và Quyền tài phán.

 

XV. Các điều khoản chung


Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung Điều khoản Sử dụng này (và bất kỳ điều khoản, điều kiện và thông báo nào khác) mà Trang web này được cung cấp. Phiên bản Điều khoản sử dụng này của chúng tôi có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2021.

Nếu bất kỳ phần nào của Điều khoản sử dụng này được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thi hành theo luật hiện hành bao gồm nhưng không giới hạn ở những tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành và giới hạn trách nhiệm ở trên, thì điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thi hành sẽ được coi là thay thế bằng điều khoản hợp lệ, có thể thực thi phù hợp nhất với ý định của điều khoản ban đầu và phần còn lại của thỏa thuận sẽ tiếp tục có hiệu lực.

Chúng tôi bảo lưu quyền tự do chuyển nhượng, hoặc chuyển giao bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của chúng tôi theo Điều khoản Sử dụng này cho bất kỳ bên thứ ba nào theo quyết định của chúng tôi.

Bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Sử dụng này được đưa ra cho dù rõ ràng hay ngụ ý trong việc nhằm giao kết, hoặc tái tục, hoặc thực thi hoặc sau khi chấm dứt quyền sử dụng Trang web này của bạn vẫn sẽ có đầy đủ hiệu lực, trong đó bao gồm, hiệu lực của bất kỳ sự cho phép nào do bạn cung cấp liên quan đến bất kỳ nội dung nào được bạn tải lên hay các nội dung được nhắc đến trong phần có tiêu đề Giới hạn trách nhiệm.

Chúng tôi sẽ không bị xem là vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo Điều khoản Sử dụng này (hoặc sẽ liên đới chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thất bại hoặc chậm trễ nào trong việc thực hiện) nếu chúng tôi bị ngăn cản, cản trở hoặc bị trì hoãn trong hoặc từ việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi xuất phát từ bất kỳ trường hợp nào ngoài sự kiểm soát hợp lý của chúng tôi. Mà theo đó, thời gian thực hiện các nghĩa vụ này sẽ được kéo dài tương ứng.

Tùy thuộc theo bất kỳ điều khoản cụ thể nào được nêu chi tiết trên Trang web liên quan đến các tính năng hoặc tài liệu cụ thể, các Điều khoản Sử dụng này (cùng với Thông báo về Quyền riêng tư và Chính sách Cookie) quy định toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi về việc bạn sử dụng Trang web.

Việc chúng tôi không thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào được cung cấp theo Điều khoản Sử dụng này hoặc theo luật pháp sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền đó hoặc bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác, cũng không ngăn cản hoặc hạn chế việc thực hiện thêm quyền hoặc biện pháp khắc phục đó hoặc thực hiện phương pháp khắc phục khác. Việc thực hiện đơn lẻ hoặc từng phần quyền hoặc biện pháp khắc phục đó sẽ không được xem như là ngăn cản hoặc hạn chế việc thực hiện các quyền đó hoặc bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác trong tương lai.

Bất kỳ quyền nào khác không được thể hiện ở đây đều được bảo lưu.

 

XVI. Nhãn hiệu


FUJIFILM logo được bảo hộ hợp pháp và thuộc quyền sở hữu của FUJIFILM Holdings Corporation.

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

FUJIFILM Vietnam Co., Ltd.

Email:communications_ffvn@fujifilm.com

 

 

 

Giỏ hàng
Khi bấm nút "Đặt hàng" đồng nghĩa Khách hàng đã hiểu và đồng ý các Điều khoản và Điều kiện "Mua hàng và Thanh toán" của Fujifilm XSpace.
Tổng cộng:
XEM GIỎ HÀNG THANH TOÁN
Danh sách so sánh
Tìm kiếm
Yêu thích
Mục lục
TOP
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Instagram Icon-Shopee Shopee Icon-Lazada Lazada
Icon-phone Icon-Shopee Icon-Shopee Icon-Zalo
page