Bộ sưu tập 8/3 - Hoàng Hảo

Bộ sưu tập được chụp bằng: 

Fujifilm X-T20

Tác giả: Hoàng Hảo